Lid worden?

Zoekt u een schaakclub in Amersfoort? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Dus als u al een tijdje overweegt om zich bij een schaakclub aan te sluiten, dan is dit misschien een goede gelegenheid om eens kennis te maken met Ons Genoegen en de sfeer te proeven op onze clubavonden.
Er wordt bij ons op allerlei niveaus gespeeld, van beginnende huisschakers tot spelers met een Elorating van tegen de 2000.

Als u geinteresseerd bent, dan kunt u altijd eerst een tijdje ter kennismaking meedraaien. U speelt dan gewoon mee in de interne competitie. Deze begint donderdags om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur.
Wilt u (eerst) wat meer weten over onze statuten en reglementen, dan kunt u onze ‘Verenigingsgids’ raadplegen. Die is op onze clubavonden in te zien.
Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 40507688; de Statuten van de vereniging kunt u ook hier inzien.
Als vereniging hebben we ook te maken met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Documenten die daar mee te maken hebben kunt u ook hier in zien. Het betreft de Privacy Statement en het Aanmeldingsformulier.

Nog even wat gegevens op een rijtje:
– We spelen in de Martuskerk, Copernicusstraat 18, Amersfoort, tel. 033-4613689.
– De contributie is € 145.- per jaar voor senioren en € 60.- voor junioren t/m 17 jaar.
– De penningmeester is Jacques van den Berg, tel. 033-4634627.
De contributie dient te worden overgemaakt naar rekening
NL77 INGB 0003 8737 84, t.n.v. Penningmeester Ons Genoegen.

Bij een eventuele beëindiging van het lidmaatschap zijn de leden gehouden aan Artikel 7 van de Statuten. Bij niet-opzeggen gaat het bestuur uit van een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap.

Het e-mailadres van de club is:

Bad Behavior has blocked 100 access attempts in the last 7 days.

Ons Genoegen