Gearchiveerd: Cursus voor beginnende schakers

This content has been archived. It may no longer be relevant

Aan u, als beginnende schaker.

Een van de gevolgen van de voorbije Corona jaren is geweest dat veel sportverenigingen hun ledenaantal drastisch hebben zien teruglopen. De voor de hand liggende vraag was natuurlijk, hoe met die nieuwe werkelijkheid om te gaan. Het was dan ook op het goede moment, namelijk in het jaar dat de KNSB zijn 150 jarig jubileum vierde, dat een tweetal leden van de schaakvereniging Kennemer Combinatie een origineel concept lanceerde om hier iets aan te doen.
Het is nu eenmaal een gegeven dat veel beginnende schakers van jong tot oud de stap naar de schaakvereniging maar moeilijk maken vanwege het ‘respect’ voor de ervaren clubleden.
Immers, die weten aan het bord gewoonlijk wel raad met ‘beginnelingen.’
De angst om iedere keer weer met een rood hoofd van het bord te worden geschopt is nogal frustrerend en natuurlijk killing voor de motivatie.
En een ander gegeven is dat iedereen thuis een computer heeft en op elk moment van de dag ergens op aarde wel een tegenstander klaar staat om een partijtje te spelen.
Menigeen komt zijn stoel niet meer uit.
Voor deze beide problemen vonden de Haarlemse initiatiefnemers een pasklare oplossing: Het aanbieden van schaaktrainingen voor beginners en ‘post-beginners’ met als doel om de afstand naar de club te overbruggen. Bij de vereniging van beide heren waren de wervings- en promotieacties voor de trainingssessies een groot succes en leidden de trainingen aan beginnende schakers tot een daadwerkelijke ledengroei van 100 naar zo’n 150.
Logisch dus dat vervolgens het idee rijpte om het format over het hele land ‘uit te rollen’.
Op dit moment hebben zich -naast onze eigen vereniging- meer dan 30 andere verenigingen bij dit landelijke project aangesloten.
Als de werving voor de trainingen ook voor Ons Genoegen gaat slagen kunnen we in oktober de eerste 2 groepen op de clubavond in de Martuskerk begroeten. De ene groep bestaat uit echte beginners en de andere uit spelers die bekend zijn met de basisregels en al een aardig potje kunnen of konden spelen.
In totaal gaat het om 6 achtereenvolgende trainingen van 1,5 uur op donderdagavond.
De cursisten krijgen zo gelegenheid om kennis te maken met de club en de gezelligheid na afloop van de partijen. Na deze 6 trainingssessies hopen we dat het enthousiasme voor het schaken is gegroeid en de eerste stap naar het clubschaak is gezet. Aan de club dan natuurlijk de eer om de rode loper verder uit te rollen.
Voor meer online informatie over dit project zie www.nederlandschaakt.nl

Bad Behavior has blocked 2129 access attempts in the last 7 days.

Ons Genoegen