Artikel in Wijkkrant Amersfoort Zuid

Zoals door velen zal zijn opgemerkt, zijn onlangs Bab Wilders en Hans Kodde geïnterviewd door Bert Vos, redacteur van de Wijkkrant Amersfoort Zuid.
Dit heeft geresulteerd in het volgend artikel in deze krant: interview

Bad Behavior has blocked 100 access attempts in the last 7 days.

Ons Genoegen