Christelijke Schaakvereniging ‘ONS GENOEGEN’

Gevestigd te Amersfoort

 

                                                                       Opgericht 14 januari 1936
                                                                       Aangesloten bi
j de SGS

 

 

 

 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN
In te vullen in blokletters


Familienaam                    …………………………………………………


Voornamen (voluit)         …………………………………………………

 

Geboortedatum               …………………………………………………


Adres                                …………………………………………………

 

Postcode/Plaats                …………………………………………………

 

Telefoon                            …………………………………………………

 

Mobiel nummer               …………………………………………………

 

E-mailadres                      …………………………………………………


Lid geworden per             …………………………………………………

 Door ondertekening verklaart men zich akkoord met:

ό  de statuten van de vereniging. (Deze statuten zijn te vinden op de website van de vereniging www.schaakverenigingog.nl, doorklikken via “Informatie over onze club”en vervolgens naar “Lid worden?”, dan krijgt u een pagina waarop een link naar de statuten staat)
U betaalt contributie, zowel voor de maand waarin u als lid toetreedt als voor de maand waarin u schriftelijk bedankt bij de secretaris.

ό  het gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de vereniging (ter inzage op de website www.schaakverenigingog.nl, eveneens in te zien op de eerder vermelde pagina “Lid worden?”).

ό  het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en de sociale media van de vereniging.

 

 

 

Handtekening                    ………………………………………………...

 

(Bij minderjarigen dient ιιn der ouders of de voogd te tekenen)