Probleem van de maand

Elke kalendermaand wordt er op deze site een partijstelling ter oplossing aangeboden. Deelname staat open voor ieder die deze pagina leest.

Aan het eind van het seizoen wordt de beste oplosser beloond met een schaakboek. Hierbij geldt elke keer: Hoe vollediger de oplossing, hoe meer punten er verdiend kunnen worden.

We beginnen nu weer met een nieuwe serie, die loopt tot en met juni 2019.
Hier is het probleem voor de maand september.

Nieuw probleem - September 2018

Wit is aan zet. Hoe kan hij winnen?

Oplossingen kunnen tot 30 september 2018 worden ingezonden, via onderstaand formulier.

Stuur je oplossing in (invulformulier)

Naam: (verplicht)

E-mail: (verplicht)


Oplossing vorig probleem - Zomer 2018

De opgave luidde: Wit is aan zet Hoe krijgt hij, ondanks de achterstand in materiaal, zwart op de knieën?

Oplossing:
1.Txg6,Kxg6 2.Tg1+,Kf6 (of 2…,Kh7 3.Dg5,Le8 $.Lg8+,Txg8 5.Dxg8 mat) 3.Dg5+,Ke5 4.Dxe7+,Kf4 5.Dxd6+,De5 6.Dd2 mat.
Of ook 3.e5+,Kxe5 4.De3+,Kf6 5.Dd4+,De5 6.Dh4 mat.