Nieuwe stukjes op de website

In (de nu digitale versie van) ons clubblad De Veldheer doet Frank van Halem verslag van de laatste bestuursvergadering, Van de Bestuurstafel (06).

Verder is op de pagina Alleen voor leden een begin gemaakt met de publicatie van de stukken voor de komende Algemene Ledenvergadering van de club, op D.V. donderdag 5 september a.s..
Er staan nu inmiddels drie stukken op.