Kort verslag van de SGS-vergadering

Henk Juffer en Jacques van den Berg hebben onze vereniging vertegenwoordigd op de jaarvergadering van de SGS, op woensdag 2 oktober j.l.

Een kort verslag van deze vergadering is geplaatst in De Veldheer (Bijdragen van Leden). Hier aanklikken kan ook!