Gearchiveerd: De Veldheer

De Veldheer, dat was de naam van het clubblad van Ons Genoegen dat jarenlang in een papieren editie zo’n 4 tot 5 keer per jaar uit kwam.
Diverse (eind)redacteuren zijn er, in de loop van die jaren, in geslaagd om steeds maar weer een boeiende inhoud te realiseren. Vaak hebben ze daarbij de welwillende hulp van clubleden weten in te schakelen!

Uiteraard bracht zo’n periodieke uitgave ook kosten met zich mee. Gelukkig konden we daarbij rekenen op de bijdragen van een aantal ‘financiële ondersteuners’.  Hun namen (+ advertenties) vermelden we met dankbaarheid in de bijgevoegde  lijst.

We gaan, als club, ook met de tijd mee. Dat betekent dat De Veldheer voortaan verder gaat als ‘clubblad in digitale vorm’. Dit als onderdeel van onze website.
Gelukkig kunnen we ook bij het onderhouden van die website rekenen op de blijvende financiële steun van onze adverteerders.

Net als voorheen zal De Veldheer opgebouwd zijn uit een aantal vaste sub-rubrieken. Ze zijn direct via het pijltje in het hoofdmenu te bereiken.

Redacteur is Gerrit Sepers. Hij ontvangt de kopij voor het clubblad graag via e-mail op het adres gjsepers@xs4all.nl