Data om te noteren

Op deze pagina geven we enkele data door die van belang zijn voor de rest van het lopend seizoen.

21 mei: Hemelvaartsdag, geen clubavond.
4 juni: Start Zomercompetitie.