Gearchiveerd: Clubavonden en Corona

Na de laatste persconferentie op 6 mei j.l. is duidelijk geworden dat onze clubavonden in elk geval tot 1 september a.s. geen doorgang kunnen vinden.

We hopen op donderdag 3 september het nieuwe seizoen te starten met onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
En wellicht kan de week daarop begonnen worden met onze interne competitie, zij het in een wat aangepaste opstelling.

Middels een per e-mail verzonden brief zijn onze leden hiervan op de hoogte gesteld. (Zie Alleen voor Leden)