Concept-Indeling SOS-competities bekend

De concept-indeling voor de SOS-competities in het komend seizoen zijn gepubliceerd. Via de SGS-site kun je alle informatie te zien krijgen, maar dat kan ook snel door hier te klikken.

Ons achttal speelt in Klasse 2A en ons viertal in klasse 3E.

De definitieve indeling is bekend op 15 september, resp. 24 september.

Data om te noteren

Op donderdag 5 september was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Een verslag van wat er besproken en besloten is zal t.z.t. op deze site verschijnen.
Wel willen we alvast enkele data doorgeven die van belang zijn voor het komend seizoen.

2 oktober: Algemene ledenvergadering van de SGS in Loenen aan de Vecht.
12 oktober: Snelschaakkampioenschap van de SGS, in Bunschoten.
5 december: Gewone clubavond met ronde 13 van de wintercompetitie.
2 januari: Nieuwjaarsontmoeting voor de clubleden en het snelschaakkampioenschap van Ons Genoegen.
21 mei: Hemelvaartsdag, geen clubavond.
4 juni: Start Zomercompetitie.