Data om te noteren

Op donderdag 5 september was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Een verslag van wat er besproken en besloten is zal t.z.t. op deze site verschijnen.
Wel willen we alvast enkele data doorgeven die van belang zijn voor het komend seizoen.

5 december: Gewone clubavond met ronde 13 van de wintercompetitie.
2 januari: Nieuwjaarsontmoeting voor de clubleden en het snelschaakkampioenschap van Ons Genoegen.
21 mei: Hemelvaartsdag, geen clubavond.
4 juni: Start Zomercompetitie.